Op interview met ... Debora De Haes

"Een geïsoleerde hergeboorte geeft vooruitgang aan onszelf waar zuurstof de sleutel tot overleven is. De coronatijd is hier een mooie illustratie van."


Hoe ben je begonnen als kunstenaar?

"Ik herinner mij dat ik als peuter een Alexander Calder mobieltje boven mijn bed had bengelen. Natuurlijk ontdekte ik de link naar de kunstenaar pas ettelijke jaren later. Maar blijkbaar zat de connectie met kunstige voorwerpen en hun aantrekkingskracht op mij er al vroeg in. Mijn vader is een autodidact beeldhouwer en creativiteit werd gestimuleerd. Ik tekende veel, maar het gebruik van een gom, het kalkeren of het verven op nummertjes was ten stelligste verboden. We hadden thuis ook een kunstbibliotheek en met ouder worden besef je dat al die beelden je ongetwijfeld beïnvloed hebben in een tijd waar er nog geen internet was. Op mijn 18de heb ik ondanks de aantrekkingskracht van een kunstopleiding gekozen voor een opleiding master in de wiskunde. Deze opleiding is bepalend geweest voor mijn zienswijze naar de wereld en naar de verbondenheid der dingen.

Na mijn studies heb ik mijn passie terug opgenomen en na wat experimenteren met airbrush en de eerste driedimensionale tekenprogramma’s ben ik begonnen aan een opleiding schilderkunst en vervolgens een opleiding project atelier."

modeling matter

De mens en het lichamelijke spelen een belangrijke rol in je werk. Het bestaan, de evolutie en vergankelijkheid zijn bepalend. Waarom deze thema's? 

"De visuele voorstellingen van mijn werk uiten zich meestal in een afgeleide weergave van

lichamelijkheid. Dit komt, omdat ik tijdens het creatieve proces zoek naar de plaats van het individu binnen het bestaan en naar de verbondenheid die hij hierin heeft met zijn omgeving en het leven. Lichaam en geest liggen hierbij het dichtst bij jezelf.

Wil je hier een antwoord op vinden dan kom je terecht bij vragen zoals ‘Wat was er voor de oerknal?’, ‘Hoe ontstond dan dat allereerste levende celletje?’, ‘Hoe hebben wij ons kunnen ontwikkelen tot wie we zijn?’ , ‘Waarom die symmetrische lichaamsontwikkeling?‘, ‘Hoe zit dat nu precies met die materiedeeltjes waaruit ook wij bestaan?’ , ‘Hoe werkt bewustzijn en waarom weten we hier nog zo weinig over?’, ‘Hoe krijg je artificiële intelligentie echt intelligent?’, ‘Naar welk wezen evolueren we met biotechnologie?’ . Het komt erop neer dat ik vragen en interpretaties heb over de evolutie van het leven en een verwondering voor het feit dat we bestaan, en dat we een deel van dit bestaan kunnen herleiden naar systemen zonder dat we het geheel overzien.

In mijn werken verwerk ik deze denkprocessen. Ze zijn niet duidelijk af te lijnen en te benoemen waardoor ze ook nog eens van context kunnen switchen en voor interpretatie vatbaar zijn."


Kan je wat meer uitleg geven over je techniek ?

"Voor mijn schilderijen vertrek ik van eigen foto’s waarmee ik een compositie maak die mij boeit. Het idee sluimert onrechtstreeks al lange tijd in mijn gedachten en is meestal gelinkt aan de hierboven vernoemde thema’s. Het resultaat gebruik ik als uitgangspunt voor de opzet van het schilderij. Dit gebeurt met acryl. Het schilderen is een langzaam proces waar toevalligheden en veranderende gedachtegangen zich voordoen. Deze verwerk ik mee in het geheel. Experimenteren gebeurt stapsgewijs, omdat ik voorlopig geen zin heb om volledig buiten mijn opgebouwde werkwijze te treden. Op deze manier blijft mijn werk herkenbaar en kun je gemakkelijk de evolutie van het ene naar het andere werk volgen. Ik schilder altijd met acrylverf en gebruik graag afwisselende ondergronden inclusief textiel.

demaakbaremens

De filmpjes en gerelateerde foto’s van het project “The_Makeable_Body” maakte ik op mijn

smartphone. Door transformaties zoals spiegelingen, verschuivingen en draaiingen kun je nieuwe beelden scheppen die visueel mijlenver van je vertrekpunt afzitten. Door nog eens geluid aan deze filmpjes toe te voegen krijg je een bepaalde beladenheid die de toeschouwer niet direct kan plaatsen."


Hoe heb je de crisis ervaren als kunstenaar en in welke mate heeft dit een impact gehad op je werk ?

"De coronacrisis heeft mij beïnvloed in het naar buiten treden als kunstenaar. Mijn werk werd

geselecteerd voor het yoc platvorm (yoc.today is een platvorm dat zichtbaarheid voor hedendaagse kunst ambiëert). In juni 2020 zou ik meedoen aan een groepstentoonstelling. Helaas is dit door de coronacrisis niet doorgegaan, maar uiteraard kan dit nog komen. Daartegenover staat dat sommige galerijen meer tijd hebben gehad om op zoek te gaan naar nieuwe kunstenaars. Wie weet wat de toekomst brengt.

Reborn

De coronacrisis heeft mijn werk rechtstreeks beïnvloed. Het schilderij “Reborn” werd in volle

crisistijd gemaakt. De beelden van mensen onder zuurstofstolpen in de ziekenhuizen in Italië grepen mij aan, te meer omdat ik zelf het gevoel van kortademigheid ken. Je ziet een figuur die geboren wordt uit zichzelf en opgaat in de longen. Voor mij gaat dit over de betekenis van het bestaan in onszelf. Het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst is een aanhoudende illusie. Tijd is relatief. Een geïsoleerde hergeboorte geeft vooruitgang aan onszelf waar zuurstof de sleutel tot overleven is. De coronatijd is hier een mooie illustratie van.

Daarnaast heb ik mij via lectuur wat verdiept in het landschap van de virussen. En weer blijkt het leven zo nauw verbonden te zijn met zijn omgeving. Er is een samenhang tussen evolutie en ziekte, tussen omgevingsfactoren en genetische afwijkingen. Kortom het is een interessant domein om inspiratie uit te putten." https://www.deboradehaes.com/ - S.P. - Debora De Haes -

187 keer bekeken0 reacties
 

©2020 door Limburg Cultuurt. Met trots gemaakt met Wix.com